Kaffe

  • Kaffets resa från planta till kopp

    Varje böna till kaffet ni dricker har rest långt och haft en lång tid på sig att växa upp och mogna. Finns 2 huvudarter som det brukas nämnas när m...